Kinh tế Thế giới

Nước nào xuất khẩu nhiều nhất thế giới?

Thứ hai, 26-12-2016 22:07 1641

Bạn có biết: Nước nào là nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới tính theo tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu/GDP?

 

Nguồn: https://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-economies-export-the-most/

 

Biên dịch: Lê Minh Tân

 

Một tàu container đang rời Vịnh Burrard tại Vancouver, British Columbia. Ảnh: REUTERS/Andy ClarkMột tàu container đang rời Vịnh Burrard tại Vancouver, British Columbia. Ảnh: REUTERS/Andy Clark

 

Xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.


Dưới đây là số liệu năm 2013 của Ngân hàng thế giới về giá trị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của các nước (tính theo % trên GDP). Giá trị tính toán bao gồm giá trị hàng hóa, đi lại cùng các dịch vụ như thông tin lên lạc, tài chính và xây dựng.

 

Các nước đứng đầu về xuất khẩu (tính theo tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu trên GDP). Nguồn: Ngân hàng Thế giớiCác nước đứng đầu về xuất khẩu (tính theo tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu trên GDP). Nguồn: Ngân hàng Thế giới

 

Hong Kong đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu bằng hơn 200% GDP. Luxemburg cũng có giá trị xuất khẩu bằng hơn 200% GDP. Một đặc khu hành chính khác của Trung Quốc là Macao cũng hiện diện trong top 10 trong khi Guinea Xích đạo là đại diện Châu Phi duy nhất có tên trong nhóm này.


Năm 2015, tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu/GDP của Việt Nam là 89,8%.


Dữ liệu đầy đủ vui lòng lấy tại đây:


http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
.